Seminář Jak čelit diskriminaci na základě etnika

Seminář Jak čelit diskriminaci na základě etnika

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/aktualita/184-seminar-jak-celit-diskriminaci-na-zaklade-etnika) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.