Konference (NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČESKÉ REPUBLICE

Konference (NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČESKÉ REPUBLICE

Přihlašujte se do 21. října na adrese: hledejmespolecnenovoucestu.cz/konference

O vývoji projektu „Hledejme společně novou cestu" si můžete přečíst více na webu: www.hledejmespolecnenovoucestu.cz

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/aktualita/192-konference-ne-diskriminace-romskeho-etnika-v-ceske-republice) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.