Mezinárodní konference k nerovnému odměňování žen a mužů

Mezinárodní konference k nerovnému odměňování žen a mužů

Kancelář veřejného ochránce práv a GIC NORA, o. p. s. pořádají mezinárodní konferenci k tématu nerovného odměňování žen a mužů. Konference se uskuteční v pátek 22. ledna 2016 v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně.

Na akci vystoupí řada zahraničních i českých expertů a expertek; problém bude diskutován z pohledu práva, zaměstnavatelů i jiných sociálních partnerů a budou představeny možnosti řešení včetně příkladů dobré praxe.

Tlumočení i občerstvení zajištěno, účast je zdarma, registrace probíhá do 15. ledna 2016 zde: http://www.jetofer.cz/akce/2016_01_22_Konference.html.

 

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/aktualita/205-mezinarodni-konference-k-nerovnemu-odmenovani-zen-a-muzu) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.