Záznam Mezinárodní konference k nerovnému odměňování žen a mužů

Záznam Mezinárodní konference k nerovnému odměňování žen a mužů

Záznam všech vystupujících na konferenci můžete najít pod tímto odkazem: www.motivp.com/shop/konference/Mezinarodni-konference-k-nerovnemu-odmenovani-zen-a-muzu

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/aktualita/209-zaznam-mezinarodni-konference-k-nerovnemu-odmenovani-zen-a-muzu) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.