Seminář věnovaný problematice platové nerovnosti

Seminář věnovaný problematice platové nerovnosti

Dne  21. 11. 2016 měl možnost tříčlenný tým GIC NORA složený z ředitelky Kateřiny Hodické, Barbary Dobešové a Lukáše Slavíka vystoupit na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a uskutečnit tak seminář zaměřený na problematiku platové nerovnosti mezi muži a ženami se zvláštním zaměřením na srovnání kontextu ČR a Norska.

Po úvodní prezentaci organizace a její činnosti se seminář nesl v přátelském duchu a byl v průběhu provázen sérií krátkých debat nad všemožnými záležitostmi spojenými s prezentovaným tématem.

Primárním účelem tohoto semináře však bylo seznámit současné studující oboru Genderová studia, budoucí odbornice a odborníky v oblasti rovných příležitostí a genderu, s problematikou platové nerovnosti obecně a specifiky se situací v této oblasti v kontextu ČR a Norska, zjm. proto, že v Norsku je řešení této problematiky v pokročilejším stavu. Konkrétně se měli možnost studující dozvědět, že zatímco v ČR dosahuje míra platové nerovnosti (tzv. Gender Pay Gap-GPG) 22,1 % - ČR se tak ocitá na chvostu evropského srovnání -  v Norsku je tato míra 14,9 %. Obsah semináře odhalil také některé z důležitých příčin tohoto stavu. Jedním z nich jsou rozdílné zaměstnanecké a životní dráhy mužů a žen v obou zemích. V Norsku však tento faktor hraje pravděpodobně větší roli nežli v ČR. Zde můžeme mluvit také o širokém souboru jiných příčin, mezi kterými můžeme zvažovat také vliv diskriminace a neprůhledného systému odměňování obecně. Dalším klíčovým faktorem je pak bezesporu nastavení rodinné politiky. Zatímco Norská rodinná politika je v tomto ohledu velmi dobře nastavená (umožňuje norským ženám a mužům lépe sladit práci s péčí o dítě), v ČR dodnes přetrvávají velké rezervy. V neposlední řadě se mohli studující také dozvědět o novinkách v oblasti rodičovské politiky v ČR, které pravděpodobně přinesou částečné přiblížení se rodinné politice Norska. Zmiňovanými novinkami je například od příštího roku plánované zavedení možnosti týdenní „otcovské dovolené“ s garantovanou náhradou většiny výdělku pro muže nebo postupné snižování věku dítěte pro nárok na místo v předškolních zařízeních.

 

 

 

 

  Výstupy přednášejících, se kterými se měli možnost seznámit studující oboru Genderová studia, byly zpracované v článku Nerovné odměňování v kontextu České republiky a Norska. Autory článku jsou Barbara Dobešová a Lukáš Slavík. Vydání článku je plánované v příštím čísle časopisu Sociální práce.

Lukáš Slavík

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/aktualita/230-seminar-venovany-problematice-platove-nerovnosti) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.