Jak vidí naše stážistka genderovou rovnost ve Španělsku?

Jak vidí naše stážistka genderovou rovnost ve Španělsku?

Přečtěte si rozhovor s naší stážistkou Moneybou, která pochází z oblasti Tenerife – Kanárské ostrovy, a zjistěte její názory na problematiku rovných příležitostí mužů a žen ve Španělsku.

Co jsi studovala za obor?

Právě jsem dokončila studium dvouletého kurzu v oblasti podpory genderové rovnosti. Kurz vám umožňuje naplánovat, rozvíjet a vyhodnocovat zásahy spojené s podporou rovného zacházení a rovných příležitostí mezi muži a ženami. Vystudovala jsem také obor sociální práce na univerzitě v La Laguně.

Proč sis vybrala naši organizaci?

Genderové informační centrum NORA jsem si vybrala, protože prosazujete rovnost mužů a žen v české společnosti na národní i regionální úrovni a podporujete osobní a profesní rozvoj žen. Ráda bych srovnala realitu v jiné zemi EU v tématech rovných příležitostí se španělskou realitou.

Jaké jsou tvé pracovní zkušenosti v oboru, který jsi studovala?

Zúčastnila jsem se stáže vzdělávacího projektu „Poradenství pro rovnost městské rady Santa Cruz de Tenerife“. Během stáže jsem pracovala s mládeží z různých institucí a snažila se zabránit genderovému násilí a podporovala zdravé a rovnocenné partnerství prostřednictvím dynamických a participativních workshopů, které jsem sama vedla. Vypracovala jsem rovněž protokol akcí pro případy genderového násilí ve vzdělávací oblasti, určený učitelům pedagogických ústavů. Mám také zkušenosti jako sociální pracovnice v azylovém domě.

Jak dlouho plánuješ v České republice zůstat?

Do 21. prosince. Ráda bych zůstala déle, ale moje stáž je bohužel financována v rámci Erasmus+ pouze na dva a půl měsíce. Poté se musím vrátit domů.

Co považuješ jako největší problém v oblasti rovných příležitostí mužů a žen ve své zemi?

Řekla bych, že to je gender pay gap, tedy platový rozdíl mezi muži a ženami, který dosahuje 15 procent.

S jakými dalšími typy diskriminace je možné se ve Španělsku setkat?

Určitě bych zmínila diskriminaci na trhu práce. Ženy ve Španělsku zastávají mnohem víc domácích prací, včetně péče o dítě, které nejsou ohodnoceny. Pracují tak nejen mimo domov, ale i doma, kde není jejich práce zaplacena. Muži se mohou po práci věnovat svým koníčkům, jako je sportování nebo posezení s přáteli, kdežto ženy se musí po práci starat o domácnost.

Takže se dá říct, že muži v tvé zemi vůbec nepomáhají ženám s domácími pracemi?

Samozřejmě někteří ano, ale ve větší míře ne.

Máte ve Španělsku nějaké ženy, které zastávají vysoké posty v politice?

Ne.

Čím si myslíš, že je to způsobeno?

Ve Španělsku bohužel převládá názor, že ženy do politiky nepatří, což podporuje nezájem žen o politiku. S tím souvisí i diskriminace ve výběru povolání. Existují zde povolání, která jsou hůře ohodnocena, například pozice uklízečky, a proto je vykonávají pouze ženy. Muži by za ty peníze nepracovali.

Jaké kroky by podle tebe měla společnost zavést, aby se odstranila genderová diskriminace?

Nejdůležitější je vzdělávání. Genderové stereotypy ovlivňují, jak lidé přemýšlí o rolích mužů a žen, a to je špatně. Výuka genderové problematiky by měla být zakomponována již v osnovách základních škol. Vláda sice podporuje organizace, které provádí aktivity na podporu žen a mužů, ale jedná se pouze o krátkodobé projekty do dvou let. Když projekt skončí, problém nadále setrvává. A třeba takový gender pay gap není problém, který se dá vyřešit během dvou let.

Setkáváte se ve Španělsku někdy s problémem sexismu?

Ano. Například, když jdu po ulici, někteří muži na mě hvízdají a vykřikují, že jsem nádherná. Takové chování nemám ráda. Nesnáším to.

Chápu, že je to nepříjemné. Co v takové situaci děláš?

Snažím se to ignorovat.

Pojďme se podívat na závěr na trochu jinou oblast. Nedávno překazila španělská policie referendum, ve kterém chtěli Katalánci hlasovat o odtržení a stát se nezávislými.  Surové zacházení policie vůči Kataláncům vzbudilo reakce po celém světě. Jak se na tuto situaci díváš ty, jako rodilá Španělka?

Je to rozhodně špatné a vrhá to negativní stín na celé Španělsko. Zásahy policie byly nepřiměřené. Myslím si, že je důležité, aby všechny regiony Španělska držely pospolu jako jeden stát. Spolupráce mezi jednotlivými regiony je z hlediska soudržnosti důležitá. Nemyslím si, že by nezávislost Katalánců někomu prospěla.

Robin Stejskal

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/aktualita/249-jak-vidi-nase-stazistka-genderovou-rovnost-ve-spanelsku) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.