Poslanec Jakub Janda chce jedinou státní dotaci na rovnost žen a mužů přesunout na sport

Poslanec Jakub Janda chce jedinou státní dotaci na rovnost žen a mužů přesunout na sport

Sdílíme Tiskovou zprávu České ženské lobby a Genderové expertní komory ČR ze dne 11. 12. 2017:


Poslanec a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda chce jedinou státní dotaci na rovnost žen a mužů přesunout na sport

Poslanec Jakub Janda (ODS) podal pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu na rok 2018, který má sněmovna projednávat tento týden. Chce, aby dotační program ve výši 7 miliónů korun, který poskytuje Úřad vlády na podporu rovných příležitostí žen a mužů, byl zrušen a peníze přesunuty na sport. V této souvislosti je dobré připomenout, že jen prostřednictvím MŠMT šlo loni sportovcům přes 4 miliardy korun a výdaje tohoto ministerstva na sport, se od roku 2015 navýšily na více než dvojnásobek.


Úřad vlády prostřednictvím dotačního programu na podporu rovnosti žen a mužů přispívá například na projekty věnující se obětem domácího násilí, na právní poradenství pro ženy diskriminované na trhu práce či podporu sólo rodičů nebo romských žen. Podle nezávislého hodnocení efektivnosti a účelnosti projektů z tohoto dotačního programu, kterou letos pro Úřad vlády zpracovala Nadace rozvoje občanské společnosti, podpořené projekty reálně přispívají k naplňování cílů vládní strategie, kterou pro tuto oblast rovnosti žen a mužů schválila vláda. Úroveň rovnosti žen a mužů v ČR je kriticky hodnocena nejen v rámci Evropské unie, ale i OECD, OSN či Světového ekonomického fóra, podle kterého Česká republika letos spadla na 88. místo mezi 144 hodnocenými zeměmi, což má
prokazatelně negativní dopad i na českou ekonomiku.


Pokud Janda ve svém zdůvodnění uvádí, že „aktivity v oblasti rovných příležitostí žen a mužů nejsou bezpodmínečně nutnými výdaji státu“ svědčí to pouze o tom, že se dosud ani okrajově neseznámil se závazky České republiky, které přesahují funkční období jednotlivých politiků i hranice této země. Snahu o rušení jediné státní dotace zaměřené na odstraňování nerovnosti žen a mužů, považujeme za nepřijatelnou, zrovna tak i jeho výrok, že „tyto aktivity jsou určeny jen velmi omezené skupině občanů..., jejichž validita a společenský přínos je i v odborné veřejnosti velmi sporná.“

Jde přeci o to, aby ženy i muži měli stejné šance uplatňovat své schopnosti. Za nepřijatelné považujeme i napadání odbornosti expertů a expertek působících v oblasti rovnosti žen a mužů, jejichž práce přispívá k tvorbě státních politik a k vyhodnocování jejich dopadů. Z rovnosti žen a mužů těžíme všichni, protože má přímý vliv na kvalitu života ve společnosti. Nejde tedy o „omezenou skupinu občanů“, ale o celou společnost, která z těchto projektů těží.


Kontakty:
Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, tel. 608 553 825
Veronika Šprincová, předsedkyně Genderové expertní komory ČR, tel. 606 580 787

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/aktualita/252-poslanec-jakub-janda-chce-jedinou-statni-dotaci-na-rovnost-zen-a-muzu-presunout-na-sport) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.