Kdo jsme

Obecně prospěšná společnost GIC Nora zahájila svoji činnost na podzim roku 2004. Svojí činností měla naplnit potřebu realizace genderových aktivit i mimo akademickou obec, kam většina z nich zpočátku směřovala. Zásadním způsobem se na založení a na plánovaných aktivitách GIC NORA podílely tři brněnské organizace: Gender centrum FSS MU, zájmové sdružení žen Medúza a Stud Brno: občanské sdružení gayů a leseb.

Vzniklo volné sdružení širší skupiny osob, které se podílely na různých aktivitách, ať už se jednalo o vlastní projekty organizace, partnerství s jinými institucemi či zakázky.

GIC Nora se postupně stala profesní genderovou organizaci čítající řadu odbornic a odborníků a externích spolupracovnic.

Naší organizací prošlo nemálo stážistů a stážistek. Pokud by vás tato možnost spolupráce zaujala, jsme jí otevřeni. V případě zájmu kontaktujte naši HR konzultantku: silvie.najzarova@gendernora.cz

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/kdo-jsme) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.