Projekty

HLEDEJME SPOLEČNĚ NOVOU CESTU!

 

 

30. listopadu 2015 byl ukončen projekt „Hledejme společně novou cestu!“, který realizovalo Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

O PROJEKTU

Romské ženy jsou jednou z nejvíce diskriminovaných skupin na českém trhu práce. Nedostatek příležitostí romských žen nesouvisí jen s jejich sociálním postavením a s etnickou příslušností k romské menšině. Svou roli zde hraje i tradiční postavení romských žen v rodině, které je spojováno s mateřskou a pečovatelskou rolí. Toto většinové vnímání romské ženy může být pokládáno za jednu z příčin nízkého podílu romských žen na trhu práce nebo nízké motivace romských žen uspět ve vzdělávacím systému. 

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí konkrétní skupiny romských žen o genderových tématech, motivovat  je k potřebě profesního rozvoje a podpořit jejich vstup na trh práce. Projekt rovněž zaciloval na sensibilizaci české veřejnosti (laické i odborné) ke specifikům genderových vztahů v romské populaci.

V projektu byly nabízeny níže uvedené vzdělávací aktivity a také individuální koučování skupině 30 žen z Brna a okolí.  

  • Právní vzdělávání
  • Rovné příležitosti
  • Řízení vlastního času (Time management)
  • Jak čelit diskriminaci na základě etnika?
  • Mapování vlastních dovedností

 

(NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČESKÉ REPUBLICE

4. listopadu 2015 proběhla v Muzeu romské kultury v Brně závěrečná projektová konference.

Kompletní záznam z konference můžete shlédnout pod tímto odkazem.

 

Na konferenci měl premiéru dokument s názvem „Černé labutě“ natočený režisérkou Zuzanou Dubovou v rámci projektu. Můžete jej zhlédnout níže. 

Dokument ve verzi "director's cut" s anglickými titulky můžete zhlédnout zde.

ROMSKÁ ŽENA: identita, role, postavení

V rámci projektu GIC NORA vydalo výzkumnou zprávu o postavení romských žen v české společnosti. Nahlédněte do ní (nebo si ji rovnou celou přečtěte) zde.

 

 

 

 MÉDIA

TISKOVÁ ZPRÁVA k zahájení projektu na podporu romských žen (11.9.2014)

TISKOVÁ ZPRÁVA Výzkum o identitě, rolích a postavení romských žen (8. 7. 2015)

Tisková zpráva Premiéra Černé labutě 4.11.2015 v Brně (2.11.2015)

Tisková zpráva Konference o (ne)diskriminaci Romek a Romu v CR 4.11.2015 v Brně (29.10.2015)

Článek o projektu z deníku Rovnost (23.9.2014)

Reportáž o účasti na festivalu Romale v časopise Respekt (26.10.2015)

Reportáž z konference „(NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČR“ v Českém rozhlase (7.11.2015)

Článek o konferenci „(NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČR“ v listopadovém vydání Romano hangos

WEB projektu Hledejme společně novou cestu!

PŘEČTĚTE SI články o průběhu projektu

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/romske-zeny) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.