Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Projekt Kaleidoskop kompetencí - 31.8.2018 byl ukončen tříletý projekt v rámci strategického partnerství 4 organizací – Akropolis, o.s. (Česká republika), Genderové informační centrum NORA (Česká republika), migrare Zentrum für MigrantInnen (Rakousko), Miesto pod Slnkom (Slovensko). Projekt byl finančně podpořen z programu Erasmus+.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout, pilotovat a šířit novou metodu mapování kompetencí, která povede ke zlepšení postavení sociálně znevýhodněných osob ve společnosti a na trhu práce.

Více informací o projektu včetně materiálů ke stažení lze nalézt zde.

Aktuality

FESPrag zve na konferenci SLAĎOVÁNÍ

SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI, 3. února 2015, Galerie kavárny Louvre, Národní 22, Praha 1 celý článek >>>

Ohlédnutí za rokem 2014 a vše nejlepší do toho nového

Přejeme vám Vánoce plné pohody a šťastné vykročení do roku 2015. V následujícím článku vám nabízíme možnost ohlédnout se s námi za rokem 2014 tak, jak jsme jej prožili v GIC NORA. celý článek >>>

Studujte genderová studia v Brně

Genderová studia lze studovat na bakalářském stupni v České (i Slovenské) republice jedině na FSS MU - v Brně. celý článek >>>

Fórum 50 % zve na debatní setkání "Ženy v politice po roce 1989"

Debatní setkání proběhne 15.12. od 19:00 v Knihovně Václava Havla. O působení žen v politice a o veřejném dění po roce 1989 přijdou debatovat chartistka Věra Roubalová, bývalý ministryně Květoslava Kořínková a senátorka Miluše Horská. celý článek >>>

Kulatý stůl na téma „PŘEDŠKOLNÍ PÉČE O DĚTI“

Nadějí pro rodiče v předškolním věku zůstává institut dětské skupiny. Je v ČR, a specificky na jižní Moravě, možné sladit péči o dítě a pracovní dráhu s dítětem ve věku 0-6 let? Co mohou dělat rodiče, kteří se musejí vrátit do zaměstnání dříve než po třech letech? Jak je možné uplatňovat právo dítěte na vzdělání, není-li v zařízeních předškolní péče dostatečná. celý článek >>>

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/uvod/100) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.