Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Aktuality

Kulatý stůl na téma „PŘEDŠKOLNÍ PÉČE O DĚTI“

Nadějí pro rodiče v předškolním věku zůstává institut dětské skupiny. Je v ČR, a specificky na jižní Moravě, možné sladit péči o dítě a pracovní dráhu s dítětem ve věku 0-6 let? Co mohou dělat rodiče, kteří se musejí vrátit do zaměstnání dříve než po třech letech? Jak je možné uplatňovat právo dítěte na vzdělání, není-li v zařízeních předškolní péče dostatečná. celý článek >>>

Kulatý stůl na téma „AGE MAMAGEMENT A AGEISMUS“

Zaměstnaní věkové skupiny 50+ patří v současné době mezi nejohroženější skupiny na trhu práce. Při hledání práce jsou v drtivé většině případů vystaveni diskriminaci na základě věku, často se potýkají s dlouhodobou nezaměstnaností. celý článek >>>

Proběhnul teambulding NORA

Včera jsme se sešli na teambuldingově-pracovní schůzce, abychom zkoordinovali všechny aktivity, které pro vás chystáme. celý článek >>>

Kulatý stůl na téma „DISKRIMINACE NA PRACOVIŠTI“

Zásada rovného zacházení je jednou ze stěžejních zásad pracovního práva. Zaměstnavatel by měl zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci a zaměstnankyněmi, ať se jedná o přístup k zaměstnání, pracovní podmínky, odměňování za práci či o odbornou přípravu a možnost profesního přístupu. celý článek >>>

Uskutečnila se panelová debata k samoživitelství

Ve čtvrtek 6. 11. se uskutečnila panelová debata o fenoménu samoživitelství. Děkujeme všem panelistkám, Samodivám i návštěvníkům a návštěvnicím za účast a aktivní zapojení. celý článek >>>

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/uvod/100) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.