Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Projekt Kaleidoskop kompetencí - 31.8.2018 byl ukončen tříletý projekt v rámci strategického partnerství 4 organizací – Akropolis, o.s. (Česká republika), Genderové informační centrum NORA (Česká republika), migrare Zentrum für MigrantInnen (Rakousko), Miesto pod Slnkom (Slovensko). Projekt byl finančně podpořen z programu Erasmus+.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout, pilotovat a šířit novou metodu mapování kompetencí, která povede ke zlepšení postavení sociálně znevýhodněných osob ve společnosti a na trhu práce.

Více informací o projektu včetně materiálů ke stažení lze nalézt zde.

Aktuality

Kulatý stůl na téma „AGE MAMAGEMENT A AGEISMUS“

Zaměstnaní věkové skupiny 50+ patří v současné době mezi nejohroženější skupiny na trhu práce. Při hledání práce jsou v drtivé většině případů vystaveni diskriminaci na základě věku, často se potýkají s dlouhodobou nezaměstnaností. celý článek >>>

Proběhnul teambulding NORA

Včera jsme se sešli na teambuldingově-pracovní schůzce, abychom zkoordinovali všechny aktivity, které pro vás chystáme. celý článek >>>

Kulatý stůl na téma „DISKRIMINACE NA PRACOVIŠTI“

Zásada rovného zacházení je jednou ze stěžejních zásad pracovního práva. Zaměstnavatel by měl zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci a zaměstnankyněmi, ať se jedná o přístup k zaměstnání, pracovní podmínky, odměňování za práci či o odbornou přípravu a možnost profesního přístupu. celý článek >>>

Uskutečnila se panelová debata k samoživitelství

Ve čtvrtek 6. 11. se uskutečnila panelová debata o fenoménu samoživitelství. Děkujeme všem panelistkám, Samodivám i návštěvníkům a návštěvnicím za účast a aktivní zapojení. celý článek >>>

Kulatý stůl na téma „SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA“

Problematika rovných příležitostí je úzce spjata s opatřeními na podporu slaďování pracovního a osobního života (tzv. work-life balance). V českém kontextu je problematika slaďování často omezena pouze na poskytování služeb péče o malé děti. Opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života však zahrnují mj. nabídku flexibilních forem organizace práce či systematickou a řízenou spolupráci s rodiči na mateřské/rodičovské dovolené. Tato opatření jsou určena pro všechny zaměstnance, ne jenom pro rodiče malých dětí. celý článek >>>

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/uvod/105) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.