Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Projekt Kaleidoskop kompetencí - 31.8.2018 byl ukončen tříletý projekt v rámci strategického partnerství 4 organizací – Akropolis, o.s. (Česká republika), Genderové informační centrum NORA (Česká republika), migrare Zentrum für MigrantInnen (Rakousko), Miesto pod Slnkom (Slovensko). Projekt byl finančně podpořen z programu Erasmus+.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout, pilotovat a šířit novou metodu mapování kompetencí, která povede ke zlepšení postavení sociálně znevýhodněných osob ve společnosti a na trhu práce.

Více informací o projektu včetně materiálů ke stažení lze nalézt zde.

Aktuality

Kulatý stůl na téma „NEROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ“

Nerovné odměňování žen a mužů (tzv. gender pay gap) představuje závažný celospolečenský problém, který systematicky znevýhodňuje jednu skupinu obyvatel. Tento fenomén je navíc v České republice dlouhodobě podceňován, zatím o něm a jeho závažných důsledcích neprobíhá dostatečná veřejná diskuse. Připravovaný kulatý stůl je jednou z možností, jak podnítit debatu o tomto společenském jevu s dlouhodobými dopady na nerovné postavení žen v české společnosti. celý článek >>>

Panelová debata k samoživitelství

Zveme vás na panelovou debatu k problematice samoživitelství, která bude následovat divadelním představením Samodiva a promítáním dokumentárního filmu Blues pro sólo matky. Celá akce proběhne na sklepní scéně divadla Husa na provázku 6. listopadu od 17 hodin. celý článek >>>

EKS zve na dvoudenní manažerský kurz

Evropská kontaktní skupina zve na dvoudenní manažerský kurz. Kurz je určen vedoucím pracovníkům, kteří na své pozici již nějakou dobu pracují, stejně jako nově jmenovaným manažerům a manažerkám. 20. a 21. 11. celý článek >>>

Pozvánka na konferenci Konec prokrastinace aneb Práce i rodina v rovnováze!

Přinese odpovědi na otázky Jak stihnout víc bez větší únavy? Jak začít využívat náš čas smysluplněji? Jak prožít každý den naplno? Můžete se těšit na Petra Ludwiga, autora úspěšné knihy Konec prokrastinace. Jeho poznatky a metody již několikátým rokem pomáhají tisícům lidí. celý článek >>>

Hlasujte v anketě Rodinná politika Jihomoravského kraje

Odpovězte na otázku: Které z následujících opatření pro slaďování rodinného a pracovního života byste preferovali u Vašeho zaměstnavatele? celý článek >>>

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/uvod/110) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.