Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Projekt Kaleidoskop kompetencí - 31.8.2018 byl ukončen tříletý projekt v rámci strategického partnerství 4 organizací – Akropolis, o.s. (Česká republika), Genderové informační centrum NORA (Česká republika), migrare Zentrum für MigrantInnen (Rakousko), Miesto pod Slnkom (Slovensko). Projekt byl finančně podpořen z programu Erasmus+.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout, pilotovat a šířit novou metodu mapování kompetencí, která povede ke zlepšení postavení sociálně znevýhodněných osob ve společnosti a na trhu práce.

Více informací o projektu včetně materiálů ke stažení lze nalézt zde.

Aktuality

Pozvánka na konferenci „Balancování mladých vědců: kariéra i rodina"

Jaké klíčové momenty ovlivňující počátek vědecké kariéry? Co ukazují výzkumy týkající se situace mladých vědců a vědkyň? Jaké mohou být kroky ke změně postavení mladých vědců a vědkyň? Jaké jsou doposud zkušenosti z realizace projektů a implementace politik na podporu mladých vědců? Přijďte diskutovat o možnostech mladých vědců, kteří stojí na začátku své vědecké kariéry, ale i rodinného života, s ostatními vědci! celý článek >>>

Fórum 50 % zve na seminář „Kvóty ve Skandinávii: zkušenosti z praxe“

Fórum 50 % Vás zve na seminář, který se koná pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu,rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Radky Maxové na téma „Kvóty ve Skandinávii: zkušenosti z praxe“ dne 14. října od 9:30 do 13:30 v Poslanecké sněmovně, Sněmovní 4, zasedací místnosti č. 108 - Státní akta celý článek >>>

Spiralis zve na workshop ​​​​Kompetence pro život ve 21. století

Spiralis Vás srdečně zve na již 3. interaktivní workshop z cyklu Překážka je příležitost s názvem ​​​​Kompetence pro život ve 21. století. Workshop se uskuteční 9. října v Praze. celý článek >>>

NORA v médiích

Včera vyšel článek o projektu realizovaném NORA. celý článek >>>

Učíme se od expertů!

Naše fundraiserka Katarína Teplická se díky finanční podpoře Nadace Auxilia zúčastní medzinárodní konference o fundraisingu v Bratislavě. celý článek >>>

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/uvod/115) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.