Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Projekt Kaleidoskop kompetencí - 31.8.2018 byl ukončen tříletý projekt v rámci strategického partnerství 4 organizací – Akropolis, o.s. (Česká republika), Genderové informační centrum NORA (Česká republika), migrare Zentrum für MigrantInnen (Rakousko), Miesto pod Slnkom (Slovensko). Projekt byl finančně podpořen z programu Erasmus+.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout, pilotovat a šířit novou metodu mapování kompetencí, která povede ke zlepšení postavení sociálně znevýhodněných osob ve společnosti a na trhu práce.

Více informací o projektu včetně materiálů ke stažení lze nalézt zde.

Aktuality

Studijní cesta do Norska zaměřená na oblast rovných příležitostí

Program studijní cesty, jejímž cílem bylo zprostředkovat klíčovým neziskovým organizacím zabývajícím se genderovou rovností v ČR vhled do norského systému, připravila Nadace OSF Praha ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv pro rovnost a antidiskriminaci v Norsku. celý článek >>>

Nerovné odměňování v kontextu České republiky a Norska

Článek Nerovné odměňování v kontextu České republiky a Norska, který vyšel v online publicistické sekci časopisu Sociální práce 6/2016, vznikl hlavně jako stručná analýza nerovného odměňování žen a mužů, neboli tzv. fenoménu gender pay gap celý článek >>>

Kaleidoskop kompetencí aneb jak probíhal pilotní kurz

Před pár dny proběhla mezinárodní schůzka, které se zúčastnily čtyři organizace zaangažované v projektu Kaleidoskop kompetencí. Společně rozebíraly klady a zápory pilotního kurzu. celý článek >>>

Středoevropská univerzita pod útokem

Možná jste už slyšeli o posledním útoku maďarské vlády cíleným na akademickou svobodu, demokratické hodnoty a celkově na Středoevropskou univerzitu. celý článek >>>

Kaleidoskop kompetencí

Kaleidoskop kompetencí - projekt, který pomáhá znevýhodněnýn osobám zpátky na trh práce. celý článek >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/uvod/15) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.