Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Aktuality

Seminář věnovaný problematice platové nerovnosti

Proběhl seminář věnovaný problematice platové nerovnosti na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Budoucím odborníkům a odbornicím v oblasti rovných příležitostí a genderu jsme předávali své znalosti a zkušenosti. celý článek >>>

Situace žen v Turecku

Turecko je zemí, která usiluje o začlenění do Evropské unie, ale zároveň se potýká s mnoha problémy v oblasti základních svobod a lidských práv. K nim patří také otázka genderové rovnosti. celý článek >>>

Restart pro táty a mámy

Cyklus 5-ti víkendových setkání pro mámy a táty ve složité situaci od Aperio. Bezplatný kurz se koná v Olomouci začátkem roku 2017. celý článek >>>

Informace pro média o zprávě Muži a násilí v České republice

Oficiální statistiky ukazují, že muži jednoznačně dominují ve všech sledovaných oblastech kriminality. Co se týče celkové kriminality v České republice, muži tvoří více jak 85 % pachatelů trestné činnosti, u sexuálně motivovaného násilí (na ženách i dětech) jsou pachateli dokonce ve více jak 90 % případů. celý článek >>>

Hledání inspirace za polárním kruhem

Organizace GIC NORA vyslala do Norska na krátkou studijní cestu tříčlenný expertní tým složený z Kateřiny Hodické (ředitelka organizace), Barbary Dobešové (socioložka) a Lukáše Slavíka (sociolog) za účelem prohloubení odborných znalostí v oblasti nerovného odměňování žen a mužů a navázání spolupráce s norskými organizacemi. celý článek >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/uvod/15?lang=cz) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.