Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Projekt Kaleidoskop kompetencí - 31.8.2018 byl ukončen tříletý projekt v rámci strategického partnerství 4 organizací – Akropolis, o.s. (Česká republika), Genderové informační centrum NORA (Česká republika), migrare Zentrum für MigrantInnen (Rakousko), Miesto pod Slnkom (Slovensko). Projekt byl finančně podpořen z programu Erasmus+.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout, pilotovat a šířit novou metodu mapování kompetencí, která povede ke zlepšení postavení sociálně znevýhodněných osob ve společnosti a na trhu práce.

Více informací o projektu včetně materiálů ke stažení lze nalézt zde.

Aktuality

(o)Slaďte si pracovní a rodinný život: Sdílení dobré praxe veřejné a soukromé sféry

Zveme Vás na konferenci "(o)Slaďte si pracovní a rodinný život: Sdílení dobré praxe veřejné a soukromé sféry" konanou 27.2.2017 celý článek >>>

Zveme Vás na akci Tancem proti násilí

Zveme Vás na akci Tancem proti násilí, která se uskuteční 14. února 2017, v 15 hod na Palackého náměstí. celý článek >>>

Proměňte vánoční dárky v dobrý skutek!

Blíží se období Vánoc, a to je skvělá příležitost, jak nás zdarma podpořit. celý článek >>>

Seminář věnovaný problematice platové nerovnosti

Proběhl seminář věnovaný problematice platové nerovnosti na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Budoucím odborníkům a odbornicím v oblasti rovných příležitostí a genderu jsme předávali své znalosti a zkušenosti. celý článek >>>

Situace žen v Turecku

Turecko je zemí, která usiluje o začlenění do Evropské unie, ale zároveň se potýká s mnoha problémy v oblasti základních svobod a lidských práv. K nim patří také otázka genderové rovnosti. celý článek >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/uvod/25) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.