Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Projekt Kaleidoskop kompetencí - 31.8.2018 byl ukončen tříletý projekt v rámci strategického partnerství 4 organizací – Akropolis, o.s. (Česká republika), Genderové informační centrum NORA (Česká republika), migrare Zentrum für MigrantInnen (Rakousko), Miesto pod Slnkom (Slovensko). Projekt byl finančně podpořen z programu Erasmus+.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout, pilotovat a šířit novou metodu mapování kompetencí, která povede ke zlepšení postavení sociálně znevýhodněných osob ve společnosti a na trhu práce.

Více informací o projektu včetně materiálů ke stažení lze nalézt zde.

Aktuality

Restart pro táty a mámy

Cyklus 5-ti víkendových setkání pro mámy a táty ve složité situaci od Aperio. Bezplatný kurz se koná v Olomouci začátkem roku 2017. celý článek >>>

Informace pro média o zprávě Muži a násilí v České republice

Oficiální statistiky ukazují, že muži jednoznačně dominují ve všech sledovaných oblastech kriminality. Co se týče celkové kriminality v České republice, muži tvoří více jak 85 % pachatelů trestné činnosti, u sexuálně motivovaného násilí (na ženách i dětech) jsou pachateli dokonce ve více jak 90 % případů. celý článek >>>

Hledání inspirace za polárním kruhem

Organizace GIC NORA vyslala do Norska na krátkou studijní cestu tříčlenný expertní tým složený z Kateřiny Hodické (ředitelka organizace), Barbary Dobešové (socioložka) a Lukáše Slavíka (sociolog) za účelem prohloubení odborných znalostí v oblasti nerovného odměňování žen a mužů a navázání spolupráce s norskými organizacemi. celý článek >>>

Zapojujeme se do projektu Profesionalizace GIC NORA

Zapojujeme se do projektu Profesionalizace GIC NORA, který je zaměřen na rozvoj neziskového sektoru. Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivnost hospodaření, kvalitu řízení a personální stabilitu. Na otázky týkající se projektu odpovídá sociolog Lukáš Slavík. celý článek >>>

Pošleme společně mladé feministky na letní školu

Pokud stejně jako my chcete rovné příležitosti po celém světě, můžete podpořit mladé ženy - feministky, aby na tom intenzivně pracovaly na letní feministické škole pořádané Evropskou ženskou lobby. celý článek >>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/uvod/30) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.