Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Aktuality

Kurz mapování kompetencí v každodenním životě

Centrum kompetencí zve na kurz s mezinárodním certifikátem celý článek >>>

Fórum 50 %: unikátní mentoringový program pro političky

Cílem programu je zvýšit zastoupení žen v české politice pomocí vzájemného předávání zkušeností mezi političkami a aktivními ženami se zájmem o veřejné dění. celý článek >>>

FESPrag zve na konferenci SLAĎOVÁNÍ

SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI, 3. února 2015, Galerie kavárny Louvre, Národní 22, Praha 1 celý článek >>>

Ohlédnutí za rokem 2014 a vše nejlepší do toho nového

Přejeme vám Vánoce plné pohody a šťastné vykročení do roku 2015. V následujícím článku vám nabízíme možnost ohlédnout se s námi za rokem 2014 tak, jak jsme jej prožili v GIC NORA. celý článek >>>

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/uvod/80) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.