Genderový audit a analýza rovných příležitostí

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA = Rovné příležitosti pro všechny

  • Genderové audity & průzkumy spokojenosti
  • Rovné příležitosti & personální procesy
  • Poradenství, konzultace & vzdělávání
  • Medializace & osvětové kampaně
  • Individuální podpora


Aktuální projekty:

Profesionalizace GIC NORA - investujeme čas do rozvoje naší organizace, abychom vám mohli nabídnout ještě kvalitnější služby.

Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji - Genderové informační centrum NORA, o.p.s. zahajuje počátkem září 2017 roční projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost a zaměřený na realizaci genderových auditů v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Aktuality

Fórum 50 %: unikátní mentoringový program pro političky

Cílem programu je zvýšit zastoupení žen v české politice pomocí vzájemného předávání zkušeností mezi političkami a aktivními ženami se zájmem o veřejné dění. celý článek >>>

FESPrag zve na konferenci SLAĎOVÁNÍ

SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI, 3. února 2015, Galerie kavárny Louvre, Národní 22, Praha 1 celý článek >>>

Ohlédnutí za rokem 2014 a vše nejlepší do toho nového

Přejeme vám Vánoce plné pohody a šťastné vykročení do roku 2015. V následujícím článku vám nabízíme možnost ohlédnout se s námi za rokem 2014 tak, jak jsme jej prožili v GIC NORA. celý článek >>>

Studujte genderová studia v Brně

Genderová studia lze studovat na bakalářském stupni v České (i Slovenské) republice jedině na FSS MU - v Brně. celý článek >>>

Fórum 50 % zve na debatní setkání "Ženy v politice po roce 1989"

Debatní setkání proběhne 15.12. od 19:00 v Knihovně Václava Havla. O působení žen v politice a o veřejném dění po roce 1989 přijdou debatovat chartistka Věra Roubalová, bývalý ministryně Květoslava Kořínková a senátorka Miluše Horská. celý článek >>>

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/uvod/95) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.