Projekty

Ženy v médiích

Genderové informační centrum NORA, o. p. s. realizovalo od 1. dubna 2015 do 31. března 2016 projekt „A co ženy v médiích?“ s registračním číslem 3720018. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v ramci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Cílem projektu byla podpora žen, které aspirují nebo by mohly aspirovat na vyšší pozice

v rámci médií, a současně šíření povědomí o nedostatečné a neadekvátní reprezentaci žen v médiích. Na projektu spolupracovaly tři neziskové organizace, které se dlouhodobě věnují otázce rovných příležitostí. Projekt pracoval se skupinou celkem 134 žen, což více než dvakrát předčilo očekávání. Projekt aktivně podpořily mentorky, úspěšné ženy v médiích a 3 nejvýznamnější univerzity v České republice.

 

Diverzifikované aktivity, mezi něž patří například vydání analýzy o vedení a vlastnictví médií, obnovení anticeny Kyselá a Zlatá žába, jejímž držitelem se stal prezident České republiky, koučování 5 žen z médií nebo mentoringová setkání po celé České republice pod vedením úspěšných žen v médiích, dopomohly k naplnění cíle projektu.


Během projektu vznikl také YouTube kanál na téma sexismu v médiích: https://www.youtube.com/channel/UCyAgmOvNvg4Arqh1dug-bMQ.

V případě dotazů kontaktuje, prosím, manažerku projektu Mgr. Michaelu Mořickou, michaela.moricka@gendernora.cz, +420775914465.

Výsledná analýza ke stažení:

Kvalitativní analýza médií zpracována v rámci projektu.

 

Mentoringové setkání studentek žurnalistiky s významými ženami českých médií. Setkání se zúčastnily např. Kamila Zlatušková nebo Silvie Lauder

Mentoringové setkání studentek žurnalistiky s významými ženami českých médií. Setkání se zúčastnily např. Kamila Zlatušková nebo Silvie Lauder.

 

 Slavnostní vyhlášení Anticen Zlatá a Kyselá Žába. Na fotografii právnička Barbara Havelková přebírající cenu za přínos genderové rovnosti.                 Slavnostní vyhlášení Anticen Zlatá a Kyselá Žába. Na fotografii právnička Barbara Havelková přebírající cenu za přínos genderové rovnosti.   

Slavnostní vyhlášení Anticen Zlatá a Kyselá Žába. Na fotografii právnička Barbara Havelková přebírající cenu za přínos genderové rovnosti.

 

 

                                                              

Významné ženy z médií vyrazily na tour po českých univerzitách inspirovat a diskutovat (nejen) o postavení žen v mediálním prostoru.

Odeslat odkaz

Odešlete známým odkaz na tuto stránku (http://gendernora.cz/zeny-v-mediich) e-mailem.

Prosím, vyplňte Váš e-mail, jméno a e-mail na který zaslat odkaz.